41-506 Chorzów
ul. Armii Krajowej 9A pok. 114,115

   zobacz jak do nas dojechać
          Swoim klientom proponujemy szeroki wachlarz usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Szczegółowy wykaz znajdą Państwo poniżej.

Rejestracje działalności gospodarczej
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
- spółki cywilne;
- spółki osobowe;
- spółki partnerskie;
- spółki handlowe.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
- ewidencja kosztów i przychodów;
- ewidencja środków trwałych;
- ewidencja wyposażenia;
- ewidencje podatku od towarów i usług;
- obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- ewidencje podatku od towarów i usług;
- obsługa pracowników;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych
- wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
- rozliczenie właścicieli;
- sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
- obsługa pracowników;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa
Sporządzanie:
- list płac;
- zaświadczeń o zarobkach dla pracowników;
- deklaracji ZUS;
- przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
- pomoc w organizacji szkoleń BHP;
- nadzór nad dokumentacją kadrową (przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych).

Swoją pomoc oferujemy także w zakresie:
- rozliczeń rocznych;
- spadków i darowizn;
- interpretacji przepisów podatkowych;
- restrukturyzacji zadłużenia w ZUS.

Specjalnie z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy dział w całości poświęcony bieżącym informacjom podatkowym.

więcej tutaj...